Masz pytania ? BDSM communities generally welcome anyone with a non-normative streak who identifies with the community; this may include cross-dressers, extreme body mod enthusiasts, animal players, latex or rubber aficionados, and others. It is geared towards heterosexual men, who most typically define a threesome as such. Lying face down on a comfortable surface such as a mattress or pillow, the penis can be rubbed against it. A pornographic work is characterized as hardcore if it has any hardcore content, no matter how small. New York photographer Irving Klaw also published illustrated adventure/bondage serials by fetish artists Eric Stanton, Gene Bilbrew, Adolfo Ruiz and others. Irrespective of the legal or social view of pornography, it has been used in a number of contexts. In some scenes or relationships it may be impossible for consent to be withdrawn in the middle of a scene, or the bottom may have the ability to revoke consent for a relationship as a whole, but not for a particular scene. Mammary intercourse is known as titty-fucking, titfuck, or a titjob in the United States, as well as tit wank anal milf or French fuck in the United Kingdom - the latter term dating back to the 1930s; while a more jocular equivalent is a trip down mammary lane. Commercialized pornography accounts for a nearly US$100 billion worldwide industry for the production of various media and associated products and services. Since the 1980s, many practitioners and organizations have adopted the motto safe, sane and consensual, commonly abbreviated as SSC, which means that everything is based on safe activities, that all participants be of sufficiently sound/sane mind to consent, and that all participants do consent. Diaper fetishism is totally independent from pedophilia as the wearer derives pleasure only from the diaper and/or use of it. Films with risque content commenced to be produced soon after the invention of the motion picture in the 1880s. For circumcised males, on whom the glans is mostly or completely uncovered, this technique creates more direct contact between the hand and the glans. zadzwoń pod numer  24 266 83 03 lub 609 550 329

>>>  ARTYKUŁ OGÓLNY O OKNACH <<<

Wiele polskich rodzin każdego dnia  decyduje się na zakup okien.
Badania przeprowadzane na polskim rynku wskazują, że  zakup konkretnych okien PCV  oparty jest w prawie 90% na:
- cenie oferowanego produktu,
- opinii znajomych,
-  trendu kolorystycznego, kształtu oraz  konstrukcji okien

 Kryteria te nie należą do czysto merytorycznych. Warto więc podać inne, bardziej związane z rzeczywistą wartością użytkową okna PCV Okna drewno, okna Aluminium
Do standardowych a zarazem bardzo ważnych czynników na które należy zwrócić szczególną uwagę przy zakupie okien należą:

- izolacyjność cieplna i akustyczna okna
- infiltracja i wentylacja okna
- trwałość i stabilność okna

Aby wybór okien był odpowiedni należy właśnie  sprawdzić te parametry w pierwszej kolejności, a dopiero potem porównywać i sprawdzać cenę okien.

Kształt rodzaj i liczba okien, a także ich kolor czy izolacyjność cieplna, znajdują się zazwyczaj w projekcie technicznym. Kiedy buduje się dom według dokumentacji zamówionej indywidualnie, zwykle nie ma kłopotów z zakupem, ponieważ wszystkie parametry okien, łącznie z ceną, są przedyskutowane i uzgodnione indywidualnie z architektem. Jednak w przypadku budowy domu wg. projektu katalogowego nie jest to już takie oczywiste. Każdy ma przecież inne potrzeby, wymagania dotyczące użytkowania swoich okien. Inne parametry okna należy uwzględnić w przypadku lokalizacji domu na wsi, a inne w mieście. Na Suwalszczyźnie zimą jest  mroźniej niż na Pomorzu. W górach wieją wiatry silniejsze niż na Mazowszu. Dlatego też inwestor budujący dom i kupujący okna PCV lub drewnanie  na podstawie projektu katalogowego może i powinien wprowadzać do niego pewne modyfikacje  - oczywiście  po uzgodnieniu z osobą upoważnioną.

Ważne
Współczynnik przenikania ciepła U - podstawowym parametrem technicznym, który należy sprawdzić przed zamówieniem okien, jest współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (U). Producent jest zobowiązany obliczyć i podać na Karcie Wyrobu ten parametr dla całego okna, a nie tylko dla szyby, jak to się powszechnie spotyka (np. U 1,1;  U1,0 ; U 0,74). Dla przyszłego użytkownika okien przecież ważna jest izolacyjność całego okna, a nie tylko szyby w jej strefie środkowej, co określają współczynniki wyżej przytoczone. W tym miejscu należy dodać, że na początku roku 2007 weszła w życie Ustawa o systemie energetycznej oceny budynków. Wymusiła ona dokładne określenie izolacyjności cieplnej każdego elementu ściany budynku (np. okna). Jeżeli oferent okien uchyla się od określenia tego parametru lub piętrzy inne trudności z tym związane, klient ma pełne prawo zrezygnować z takiej oferty.


Izolacyjność akustyczna Rw - następny parametr techniczny okna, który powinien być dokładnie określony. Parametr ten charakteryzuje zdolność okna do tłumienia dźwięków pochodzących z zewnątrz. Izolacyjność ta jest określona wskaźnikiem ważonym Rw podawanym w decybelach (dB), w którym uwzględniono specyfikę odbioru dźwięków przez ucho ludzkie. W praktyce możemy się spotkać ze wskaźnikiem Rw 25-40dB.

Zaleca się następujące relacje między poziomem hałasu, a izolacyjnością okien:

* poziom hałasu do 60 dBA Rw 25 dB,
* poziom hałasu do 61-65 dBA Rw 30 dB,
* poziom hałasu do 65-70 dBA Rw 35 dB,
* poziom hałasu > 70 dBA Rw 40 dB.

Na izolacyjność akustyczną okna mają wpływ głównie:

* grubość i rodzaj szyby
* szerokość komory międzyszybowej,
* rodzaj gazu wypełniającego komorę międzyszybową,
* szczeliny w oknie zastosowane w celu uzyskania prawidłowej infiltracji powietrza

Szczelność - kolejnym punktem do sprawdzenia jest, czy okno zostało wykonane jako szczelne, czy rozszczelnione. Do pierwszego powinny być dołączone instrukcja rozszczelnienia oraz informacja, że takie okno może być zastosowane wyłącznie w pomieszczeniach z nawiewną wentylacją mechaniczną. Okno nie może być absolutnie szczelne; powinno zapewniać przepuszczanie określonej ilości powietrza, w celu wentylowania pomieszczeń mieszkalnych. Współczynnik infiltracji powietrza a dla pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną powinien się mieścić między 0,5 i 1,0. Dla zapewnienia właściwej wentylacji bez udziału użytkownika zaleca się montowanie w oknach nawiewników automatycznych


Warto wiedzieć
Szyby - największy udział powierzchniowy w oknie ma szyba. Powszechnie stosuje się szyby jednokomorowe, składające się z dwu szyb płaskich grubości 4 mm, połączonych ramką szerokości 16 mm. W przestrzeni międzyszybowej jest zamknięty gaz - szlachetny - lub osuszone powietrze. Zwiększa to cieplną i akustyczną izolacyjność szyby. Wewnętrzna szyba zestawu jest pokryta powłoką niskoemisyjną (tlenki metali), co zwiększa pochłanianie (absorpcję) ciepła z promieniowania słonecznego oraz ogranicza straty ciepła z pomieszczeń mieszkalnych. Pod względem cieplnym słabym punktem takiej budowy szyby jest ramka z aluminium, powszechnie stosowana do połączenia szyb na ich obwodzie. Obecnie oferuje się już szyby z tzw. ramką ciepłą, z kompozytów polimerowych lub cienkiej stali.  
Ważnym elementem budowy okien, zwiększającym bezpieczeństwo ich użytkowników,  są szyby antywłamaniowe. Powstają one w wyniku zastosowania kilku warstw specjalnej folii antywłamaniowej pomiędzy pogrubionymi taflami szkła. Folia ta sprawia, że rozbita szyba nie rozsypuje się, a pęknięte kawałki szkła nadal tworzą jedną całość. Skuteczność takiego wkładu szybowego uzależniona jest od liczby zastosowanych warstw folii. Najpopularniejsze obecnie na rynku są szyby antywłamaniowe P2 i P4

Okucia okienne - Standardowe wyposażenie okien utrudnia włamanie, jednak zdeterminowany włamywacz nie będzie miał problemów z dostaniem się do wnętrza budynku. Dlatego zaleca się, aby w miejscach łatwo dostępnych zamontowane zostały okna ze specjalnymi okuciami oraz szybami ze szkłem antywłamaniowym.
Okucia są podstawowym elementem zabezpieczającym okno przed włamaniem. W wysokiej jakości oknach, jakimi niewątpliwie są okna Avante standardowo stosowane są okucia, w których czopy utrudniające włamanie rozmieszczone są na całym obwodzie. Zabezpieczają one przed podważeniem również okno, które właściciel pozostawił w pozycji uchylonej. Ponadto w każdym skrzydle okiennym w narożniku pod klamką powinno znajdować się zabezpieczenie przeciwwłamaniowe, dodatkowo utrudniające sforsowanie okna.
Większą ochronę przed włamaniem zapewni także zastosowanie klamki z samozabezpieczającym mechanizmem blokady. Zabezpieczają one okno w przypadku, gdy włamywacz wycina lub wybija szybę, aby przekręcić klamkę - zablokowana kluczem nie pozwala otworzyć okna.
.

Należy pamiętać
Konserwacja i regulacja okien PCV drewnianych

- Uszczelki należy przecierać specjalnym preparatem przynajmniej 2 razy w roku w celu zachowania właściwej sprężystości i elastyczności warunkującej m.in. szczelność okna jak i trwałość uszczelek.
- Okucia należy przesmarować zgodnie z załączoną instrukcją, specjalnym olejem (najlepiej silikonowym) lub innym smarem, przynajmniej 2 razy w roku w celu utrzymania niezawodnej i sprawnej pracy elementów.
- Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą zawierać kwasów, zasad, żywic, które naruszają powłokę antykorozyjną okuć.
- W celu utrzymanie okien w czystości należy ewentualne zabrudzenia spowodowane: zaprawą tynkarską, rdzą, sadzą, środkami impregnacyjnymi, klejem, farbą oraz innymi materiałami budowlanymi i chemicznymi należy             bezzwłocznie usuwać.

Szanowny kliencie

Pamiętaj ! Okna mają służyć przez wiele lat prawidłowe funkcjonowanie jest wprost proporcjonalne to odpowiedniej konserwacji i regulacji.

Szyby - największy udział powierzchniowy w oknie ma szyba. Powszechnie stosuje się szyby jednokomorowe, składające się z dwu szyb płaskich grubości 4 mm, połączonych ramką szerokości 16 mm. W przestrzeni międzyszybowej jest zamknięty gaz - szlachetny - lub osuszone powietrze. Zwiększa to cieplną i akustyczną izolacyjność szyby. Wewnętrzna szyba zestawu jest pokryta powłoką niskoemisyjną (tlenki metali), co zwiększa pochłanianie (absorpcję) ciepła z promieniowania słonecznego oraz ogranicza straty ciepła z pomieszczeń mieszkalnych. Pod względem cieplnym słabym punktem takiej budowy szyby jest ramka z aluminium, powszechnie stosowana do połączenia szyb na ich obwodzie. Obecnie oferuje się już szyby z tzw. ramką ciepłą, z kompozytów polimerowych lub cienkiej stali. Ważnym elementem budowy okien, zwiększającym bezpieczeństwo ich użytkowników, są szyby antywłamaniowe. Powstają one w wyniku zastosowania kilku warstw specjalnej folii antywłamaniowej pomiędzy pogrubionymi taflami szkła. Folia ta sprawia, że rozbita szyba nie rozsypuje się, a pęknięte kawałki szkła nadal tworzą jedną całość. Skuteczność takiego wkładu szybowego uzależniona jest od liczby zastosowanych warstw folii. Najpopularniejsze obecnie na rynku są szyby antywłamaniowe P2 i P4

Okucia okienne Standardowe wyposażenie okien utrudnia włamanie, jednak zdeterminowany włamywacz nie będzie miał problemów z dostaniem się do wnętrza budynku. Dlatego zaleca się, aby w miejscach łatwo dostępnych zamontowane zostały okna ze specjalnymi okuciami oraz szybami ze szkłem antywłamaniowym. Okucia są podstawowym elementem zabezpieczającym okno przed włamaniem. W wysokiej jakości oknach, jakimi niewątpliwie są okna Avante standardowo stosowane są okucia, w których czopy utrudniające włamanie rozmieszczone są na całym obwodzie. Zabezpieczają one przed podważeniem również okno, które właściciel pozostawił w pozycji uchylonej. Ponadto w każdym skrzydle okiennym w narożniku pod klamką powinno znajdować się zabezpieczenie przeciwwłamaniowe, dodatkowo utrudniające sforsowanie okna. Większą ochronę przed włamaniem zapewni także zastosowanie klamki z samozabezpieczającym mechanizmem blokady. Zabezpieczają one okno w przypadku, gdy włamywacz wycina lub wybija szybę, aby przekręcić klamkę - zablokowana kluczem nie pozwala otworzyć okna.


Fatal error: Call to a member function init() on a non-object in /templates/rt_lumiere/index.php on line 16