Masz pytania ? zadzwoń pod numer  24 266 83 03 lub 609 550 329

>>>  ARTYKUŁ OGÓLNY O OKNACH <<<

Wiele polskich rodzin każdego dnia  decyduje się na zakup okien.
Badania przeprowadzane na polskim rynku wskazują, że  zakup konkretnych okien PCV  oparty jest w prawie 90% na:
- cenie oferowanego produktu,
- opinii znajomych,
-  trendu kolorystycznego, kształtu oraz  konstrukcji okien

 Kryteria te nie należą do czysto merytorycznych. Warto więc podać inne, bardziej związane z rzeczywistą wartością użytkową okna PCV Okna drewno, okna Aluminium
Do standardowych a zarazem bardzo ważnych czynników na które należy zwrócić szczególną uwagę przy zakupie okien należą:

- izolacyjność cieplna i akustyczna okna
- infiltracja i wentylacja okna
- trwałość i stabilność okna

Aby wybór okien był odpowiedni należy właśnie  sprawdzić te parametry w pierwszej kolejności, a dopiero potem porównywać i sprawdzać cenę okien.

Kształt rodzaj i liczba okien, a także ich kolor czy izolacyjność cieplna, znajdują się zazwyczaj w projekcie technicznym. Kiedy buduje się dom według dokumentacji zamówionej indywidualnie, zwykle nie ma kłopotów z zakupem, ponieważ wszystkie parametry okien, łącznie z ceną, są przedyskutowane i uzgodnione indywidualnie z architektem. Jednak w przypadku budowy domu wg. projektu katalogowego nie jest to już takie oczywiste. Każdy ma przecież inne potrzeby, wymagania dotyczące użytkowania swoich okien. Inne parametry okna należy uwzględnić w przypadku lokalizacji domu na wsi, a inne w mieście. Na Suwalszczyźnie zimą jest  mroźniej niż na Pomorzu. W górach wieją wiatry silniejsze niż na Mazowszu. Dlatego też inwestor budujący dom i kupujący okna PCV lub drewnanie  na podstawie projektu katalogowego może i powinien wprowadzać do niego pewne modyfikacje  - oczywiście  po uzgodnieniu z osobą upoważnioną.

Ważne
Współczynnik przenikania ciepła U - podstawowym parametrem technicznym, który należy sprawdzić przed zamówieniem okien, jest współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (U). Producent jest zobowiązany obliczyć i podać na Karcie Wyrobu ten parametr dla całego okna, a nie tylko dla szyby, jak to się powszechnie spotyka (np. U 1,1;  U1,0 ; U 0,74). Dla przyszłego użytkownika okien przecież ważna jest izolacyjność całego okna, a nie tylko szyby w jej strefie środkowej, co określają współczynniki wyżej przytoczone. W tym miejscu należy dodać, że na początku roku 2007 weszła w życie Ustawa o systemie energetycznej oceny budynków. Wymusiła ona dokładne określenie izolacyjności cieplnej każdego elementu ściany budynku (np. okna). Jeżeli oferent okien uchyla się od określenia tego parametru lub piętrzy inne trudności z tym związane, klient ma pełne prawo zrezygnować z takiej oferty.


Izolacyjność akustyczna Rw - następny parametr techniczny okna, który powinien być dokładnie określony. Parametr ten charakteryzuje zdolność okna do tłumienia dźwięków pochodzących z zewnątrz. Izolacyjność ta jest określona wskaźnikiem ważonym Rw podawanym w decybelach (dB), w którym uwzględniono specyfikę odbioru dźwięków przez ucho ludzkie. W praktyce możemy się spotkać ze wskaźnikiem Rw 25-40dB.

Zaleca się następujące relacje między poziomem hałasu, a izolacyjnością okien:

* poziom hałasu do 60 dBA Rw 25 dB,
* poziom hałasu do 61-65 dBA Rw 30 dB,
* poziom hałasu do 65-70 dBA Rw 35 dB,
* poziom hałasu > 70 dBA Rw 40 dB.

Na izolacyjność akustyczną okna mają wpływ głównie:

* grubość i rodzaj szyby
* szerokość komory międzyszybowej,
* rodzaj gazu wypełniającego komorę międzyszybową,
* szczeliny w oknie zastosowane w celu uzyskania prawidłowej infiltracji powietrza

Szczelność - kolejnym punktem do sprawdzenia jest, czy okno zostało wykonane jako szczelne, czy rozszczelnione. Do pierwszego powinny być dołączone instrukcja rozszczelnienia oraz informacja, że takie okno może być zastosowane wyłącznie w pomieszczeniach z nawiewną wentylacją mechaniczną. Okno nie może być absolutnie szczelne; powinno zapewniać przepuszczanie określonej ilości powietrza, w celu wentylowania pomieszczeń mieszkalnych. Współczynnik infiltracji powietrza a dla pomieszczeń z wentylacją grawitacyjną powinien się mieścić między 0,5 i 1,0. Dla zapewnienia właściwej wentylacji bez udziału użytkownika zaleca się montowanie w oknach nawiewników automatycznych


Warto wiedzieć
Szyby - największy udział powierzchniowy w oknie ma szyba. Powszechnie stosuje się szyby jednokomorowe, składające się z dwu szyb płaskich grubości 4 mm, połączonych ramką szerokości 16 mm. W przestrzeni międzyszybowej jest zamknięty gaz - szlachetny - lub osuszone powietrze. Zwiększa to cieplną i akustyczną izolacyjność szyby. Wewnętrzna szyba zestawu jest pokryta powłoką niskoemisyjną (tlenki metali), co zwiększa pochłanianie (absorpcję) ciepła z promieniowania słonecznego oraz ogranicza straty ciepła z pomieszczeń mieszkalnych. Pod względem cieplnym słabym punktem takiej budowy szyby jest ramka z aluminium, powszechnie stosowana do połączenia szyb na ich obwodzie. Obecnie oferuje się już szyby z tzw. ramką ciepłą, z kompozytów polimerowych lub cienkiej stali.  
Ważnym elementem budowy okien, zwiększającym bezpieczeństwo ich użytkowników,  są szyby antywłamaniowe. Powstają one w wyniku zastosowania kilku warstw specjalnej folii antywłamaniowej pomiędzy pogrubionymi taflami szkła. Folia ta sprawia, że rozbita szyba nie rozsypuje się, a pęknięte kawałki szkła nadal tworzą jedną całość. Skuteczność takiego wkładu szybowego uzależniona jest od liczby zastosowanych warstw folii. Najpopularniejsze obecnie na rynku są szyby antywłamaniowe P2 i P4

Okucia okienne - Standardowe wyposażenie okien utrudnia włamanie, jednak zdeterminowany włamywacz nie będzie miał problemów z dostaniem się do wnętrza budynku. Dlatego zaleca się, aby w miejscach łatwo dostępnych zamontowane zostały okna ze specjalnymi okuciami oraz szybami ze szkłem antywłamaniowym.
Okucia są podstawowym elementem zabezpieczającym okno przed włamaniem. W wysokiej jakości oknach, jakimi niewątpliwie są okna Avante standardowo stosowane są okucia, w których czopy utrudniające włamanie rozmieszczone są na całym obwodzie. Zabezpieczają one przed podważeniem również okno, które właściciel pozostawił w pozycji uchylonej. Ponadto w każdym skrzydle okiennym w narożniku pod klamką powinno znajdować się zabezpieczenie przeciwwłamaniowe, dodatkowo utrudniające sforsowanie okna.
Większą ochronę przed włamaniem zapewni także zastosowanie klamki z samozabezpieczającym mechanizmem blokady. Zabezpieczają one okno w przypadku, gdy włamywacz wycina lub wybija szybę, aby przekręcić klamkę - zablokowana kluczem nie pozwala otworzyć okna.
.

Należy pamiętać
Konserwacja i regulacja okien PCV drewnianych

- Uszczelki należy przecierać specjalnym preparatem przynajmniej 2 razy w roku w celu zachowania właściwej sprężystości i elastyczności warunkującej m.in. szczelność okna jak i trwałość uszczelek.
- Okucia należy przesmarować zgodnie z załączoną instrukcją, specjalnym olejem (najlepiej silikonowym) lub innym smarem, przynajmniej 2 razy w roku w celu utrzymania niezawodnej i sprawnej pracy elementów.
- Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą zawierać kwasów, zasad, żywic, które naruszają powłokę antykorozyjną okuć.
- W celu utrzymanie okien w czystości należy ewentualne zabrudzenia spowodowane: zaprawą tynkarską, rdzą, sadzą, środkami impregnacyjnymi, klejem, farbą oraz innymi materiałami budowlanymi i chemicznymi należy             bezzwłocznie usuwać.

Szanowny kliencie

Pamiętaj ! Okna mają służyć przez wiele lat prawidłowe funkcjonowanie jest wprost proporcjonalne to odpowiedniej konserwacji i regulacji.

Szyby - największy udział powierzchniowy w oknie ma szyba. Powszechnie stosuje się szyby jednokomorowe, składające się z dwu szyb płaskich grubości 4 mm, połączonych ramką szerokości 16 mm. W przestrzeni międzyszybowej jest zamknięty gaz - szlachetny - lub osuszone powietrze. Zwiększa to cieplną i akustyczną izolacyjność szyby. Wewnętrzna szyba zestawu jest pokryta powłoką niskoemisyjną (tlenki metali), co zwiększa pochłanianie (absorpcję) ciepła z promieniowania słonecznego oraz ogranicza straty ciepła z pomieszczeń mieszkalnych. Pod względem cieplnym słabym punktem takiej budowy szyby jest ramka z aluminium, powszechnie stosowana do połączenia szyb na ich obwodzie. Obecnie oferuje się już szyby z tzw. ramką ciepłą, z kompozytów polimerowych lub cienkiej stali. Ważnym elementem budowy okien, zwiększającym bezpieczeństwo ich użytkowników, są szyby antywłamaniowe. Powstają one w wyniku zastosowania kilku warstw specjalnej folii antywłamaniowej pomiędzy pogrubionymi taflami szkła. Folia ta sprawia, że rozbita szyba nie rozsypuje się, a pęknięte kawałki szkła nadal tworzą jedną całość. Skuteczność takiego wkładu szybowego uzależniona jest od liczby zastosowanych warstw folii. Najpopularniejsze obecnie na rynku są szyby antywłamaniowe P2 i P4

Okucia okienne Standardowe wyposażenie okien utrudnia włamanie, jednak zdeterminowany włamywacz nie będzie miał problemów z dostaniem się do wnętrza budynku. Dlatego zaleca się, aby w miejscach łatwo dostępnych zamontowane zostały okna ze specjalnymi okuciami oraz szybami ze szkłem antywłamaniowym. Okucia są podstawowym elementem zabezpieczającym okno przed włamaniem. W wysokiej jakości oknach, jakimi niewątpliwie są okna Avante standardowo stosowane są okucia, w których czopy utrudniające włamanie rozmieszczone są na całym obwodzie. Zabezpieczają one przed podważeniem również okno, które właściciel pozostawił w pozycji uchylonej. Ponadto w każdym skrzydle okiennym w narożniku pod klamką powinno znajdować się zabezpieczenie przeciwwłamaniowe, dodatkowo utrudniające sforsowanie okna. Większą ochronę przed włamaniem zapewni także zastosowanie klamki z samozabezpieczającym mechanizmem blokady. Zabezpieczają one okno w przypadku, gdy włamywacz wycina lub wybija szybę, aby przekręcić klamkę - zablokowana kluczem nie pozwala otworzyć okna.